Thursday, 9. February 2017 - 08:31 Uhr

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Doyo no ansanburu wa Indoneshia to mareshia zendo de fukyu shite imasuga, gamuran wa jawa, Bali, Lombok ni yurai shite imasu. Chubu Jawa dewa, gamuran wa fukuzatsude saishin no chui ga harawa rete imasu. Chushin no merodi wa okesutora no chushin ni aru metarufon de enso sa re, merodi no zenbu no seiko-sa to soshoku, soshite ushiro no gongu wa ongaku o yukkuri to togire saseru. 2Tsu no chuningushisutemu ga arimasu. Kaku gamuran wa sore jitai ni chuningu sa rete ori, sukeru-jo no onpu no kankaku wa ansanburu ni yotte kotonarimasu. Metarofon wa 4 okutabu o kaba shite imasu. Tenpureto: Surenten, demun, saronpanarasu, barangan no yona superuinraintaipu. Gamuran no tamashi wa, okina gongu, matawa gongu agen ni aru to shinji rarete imasu. Hoka no gongu wa sukeru no kaku onpu ni awa sete chosei sa re, ketsuku, kenon, kenpuru ga fukuma rete imasu. Ōkesutora no zenbu wa tayode, ribabu, gengakki, shita, bongan, ganban nado ga arimasu. Dansei no korasu (gerong) to josei (pesindhen) no sorovu~okarisuto ga ippan-tekidesu.
Oranda no shokumin-sha no tochaku to tomoni, ongaku o rokuon suru tame ni kepatihan to yoba reru nanbashisutemu ga kaihatsu sa remashita. Toji no ongaku to buyo wa, surakaruta, jogujakaruta, pakuamanman, mankunegaran no shu saibansho ni motodzuite ikutsu ka no sutairu ni wake raremashita. Jawato tobu no gamuran shima wa, shima no chubu matawa seibu yori amari shira rete imasen. Osoraku, kono ryoiki no mottomo tokucho-tekina mono wa, hijo ni okina gamuyakudoramudesu. Nishi Jawa dewa, izen wa sundadeshitaga, ikutsu ka no shurui no gamuran ga arimasu. Gamuran Degung, gamelan salendro, tembang sunda wa 3ttsu no omona taipudesu. Jawa Tobu no shosu minzoku wa, kekkonshiki ya sonohoka no shukugakai no tame no sosharumyujikku to shite shira rete imasu. Gandorun to, angukuron-tomo yoba re, wakai amachua otokonoko ga enjite imasu. Kore wa barinizugamuran ni hijo ni nite imasu. Kecapi suling wa, 2tsu no gakki, kecapi (zither) to suling (bamboo flute) no 2tsu no gakki o shiyo shite iru nishi Jawa no ichibude wa, hijo ni sokkyo-tekide ninkinoaru gakki no isshudesu. Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru


Tags: DownloadDangdut DownloadLagu LaguDangdut 

566 Views